booth
निर्वाचन विवरण

अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका स्थानीय तह निर्वाचन २०७९

LOCAL ELECTION 2079
map

स्थानको आधारमा खोज्नुहोस्

पद - अध्यक्ष
दिनानाथ चौधरी
1238 मत
परशुराम चौधरी
530 मत
उमाकान्त चौधरी
173 मत
दिपनारायण चौधरी थारु
90 मत
रघु कुमार सिन्हा थारु
63 मत
राम देव यादब
45 मत
ललित कुमार यादव
31 मत
पद - उपाध्यक्ष
शैलेन्द्री कुमारी लेखी(थरुनी)
773 मत
कल्पना कुमारी चौधरी
505 मत
निशा कुमारी चौधरी
236 मत
श्रीमती वाणी कुमारी चौधरी
136 मत
कल्पना कुमारी चौधरी
124 मत
गीता कुामारी सिंह
99 मत
मिना चौधरी
63 मत

Bureau Menus